Strategien er felles for kommunene i Astafjord-samarbeidet. Den følger de nye nasjonale anbefalingene, men med lokale tilpasninger til smittesituasjonen i den enkelte kommune innenfor skoler og barnehager. Strategien er å forsøke å begrense/kontrollere smitteutbredelsen slik at samfunnskritiske funksjoner kan opprettholdes og at vi unngår smittetopper som fremtvinger mer inngripende tiltak og konsekvenser.

Kriseledelsen i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy besluttet derfor i møte 14. januar at:

Nasjonale tiltak og anbefalinger følges, men med følgende presiseringer knyttet til den lokale smittesituasjonen:

  • I Salangen videreføres gult tiltaksnivå i barne- og ungdomsskolen samt barnehage på grunn av pågående smitte. Tiltakene revurderes ukentlig. Sjøvegan videregående skole tas ned til grønt nivå mandag 17. januar etter en samlet vurdering. Årsaken til at videregående går til grønt nivå er at de undervisningsmessige konsekvensene av et strengere tiltaksnivå er mer krevende å håndtere enn på lavere trinn. Derfor er det ikke vurdert som forholdsmessig at videregående skole har et høyere tiltaksnivå foreløpig.
  • I Lavangen, Dyrøy og Ibestad videreføres grønt nivå i skoler og barnehager med bakgrunn i lite lokal smitte.

Vi vil oppfordre alle til å opprettholde godt smittevern i rammen av de nye nasjonale tiltakene og spesielt:

  • Bruk munnbind på offentlige steder og der avstandsregelen ikke kan overholdes
  • Hold 1-meteren
  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Test deg ved luftveisinfeksjoner, og rapporter ev. positiv hurtigtest til din lokale helsetjeneste

Nasjonale tiltak og retningslinjer f.o.m. 14. januar