I den forbindelse inviterer Dyrøy kommune ved ordføreren til et åpent møte i Nordavindshagen lørdag formiddag 21. januar kl 12.00 for å møte initiativtakere og andre som måtte mene noe om saken. Målet er å avklare interesse, behov og ambisjonsnivå. Hvem kan eventuelt være ansvarlig for et slikt prosjekt? Finnes det samarbeidspartnere og søkerordninger? Hva er muligheter og begrensninger?

 

Kommunen stiller med politisk ledelse, ansatte fra Kultur og fritid, samt teknisk avdeling. Kart og reguleringsplaner vil være tilgjengelig. Har du erfaringer, eksempler fra andre kommuner eller et ønske om å bidra til et nytt, sosialt samlingsted for hund og eiere?

Kom innom og ta en kaffekopp med oss!