Vi ber derfor personer og/eller bedrifter som har lokaler som kan brukes til slik innkvartering ta kontakt med kommunen slik at vi kan registrere inn disse.

• Lokalene skal ha som formål å ivareta personers liv og grunnleggende helse, «tak over hodet» i påvente av plass på akuttmottak og ordinære mottak

• Innkvarteringsstedene må være lokaler og områder som enten allerede er egnet for innkvartering, eller som raskt kan gjøres egnet for dette. Eksempler; boligbrakker, lagerbygninger, pensjonater, feriehus, konferansesentre, parkeringsplasser og andre områder som kan være egnet til teltleir

• Lokale bør ha kapasitet til minimum 50 sengeplasser, men vi registrerer alle

• Senger, varme, kjøkken og bad med toalettmuligheter må ikke være på plass, men må raskt kunne anskaffes (her vil kommunen være behjelpelig med å skaffe)

 

Det er ingen absolutte krav til standard, men lokalene/områdene blir vurdert etter kriterier:

• Samsvar med forskrift og brannforebygging

• Muligheten for å skjerme kvinner og barn

• Muligheten til å legge til rette for privatliv

• Lokalenes størrelse (50 plasser pluss, blir prioritert da dette gir stordriftsfordeler)

• Tilgang på mat (servering på stedet, tilkjøring av mat eller eget kjøkken)

• Sanitærforhold (tilgang til dusj og toalett)

• Tilgjengeligheten til lokale/området (nærhet til butikk)

• Tilgang til internett og TV

• Konsekvenser bruk av lokalene vil ha av ordinære brukere av lokalene

 

Kommunen skal og kartlegge boligmasse som kan benyttes til midlertidig bosetning av flyktninger i en ekstraordinær situasjon.

 

For midlertidig bosetning vil disse kriteriene gjelde:

• Boligen bør egne seg for opphold i minst ett år.

• Det kan være ordinære boliger, fritidsboliger, brakkeløsninger og vandrerhjem

• Det må være samsvar med forskrift om brannforebygging

• Muligheten for å tilrettelegge for spesielle behov, feks rullestolbrukere

• Om boligen er egnet for familier og bofellesskap

• Om boligen er egnet for husdyr

 

For registrering av bolig, område og lokaler som kan være aktuelle, kontakt boligveileder Eirik Coucheron Varvik, epost; eirik.varvik@dyroy.kommune.no