Program for dagen

Åpning med ordfører Kjell Sverre Myrvoll

Sang med Trine Strand og 1-4 klasse ved Elvetun skole

Kafe med bidos, kaffe og kake

Lassokasting med mer av 5-7 klasse ved Elvetun skole

Historiefortelling med Berit Nikolaisen

 

Arrangør Kultur i Dyrøy og Elvetun skole