På denne viktige merkedagen minnes vi de som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort – og fortsatt gjør – en innsats for å verne vårt demokrati, for fred og frihet, hjemme så vel som ute.

Vi ønsker at alle som har gjort tjeneste for Norge skal føle seg inkludert på frigjørings- og veterandagen.

Tradisjonen tro inviteres det til flaggheising i Sørreisa kommune kl. 08:00 med videre program på Bardufoss og på Setermoen ut over dagen. Dette skjer i samarbeid mellom Sørreisa, Målselv og Bardu kommune og Forsvaret, veteranoranisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner i Forsvaret og andre forsvarsrelaterte organisasjoner.

Jeg håper mange vil være med på denne markeringen og at vi som vanlig kan reise sammen til Sørreisa. Ta kontakt med ordføreren på 91 33 55 74 om du vil være med!

Sørreisa

Tidspunkt  Sted Program
07:45 Sørreisa Oppmøte utenfor kommunehuset
08:00 Sørreisa

Flaggheising av soldater ved 131 luftving Sørreisa med lokal signalist

Appell ved ordfører Jan-Eirik Nordahl

Appell ved 131 Luftving

Frokost ved Bølgen, frivillighetssentral 
Alle er velkommen

Bardufoss

Tidspunkt Sted Program
09:45 Bardufoss Oppstilling æresvakt/faner ved Veteranmonumentet Bardufoss sentrum
10:00  Bardufoss Overflyvning av Luftforsvarets F-35
10:03 Bardufoss Velkommen fra konferansier Garnisjonssjef Bardufoss major Arne-Markus Svendsen
10:10 Bardufoss

Hovedtaler, Landbruks og matminister Sandra Borch

Tale ved ordfører i Målselv Bengt Magne Luneng

Medaljeseremoni for veteraner og utdeling v/Statsråd Sandra Borch

Appell fra sjef Hæren v/Oberst John Olav Fuglem

Etisk appell ved feltprest Geirulf Grødem og signal "Bønn" ved signalister Hærens musikkorps

Bekransning ved Statsråd Sandra Borch, ordførere og sjef Hærens represntant.

10:45 Bardufoss Avslutning av markering ved konferansier, lunsj for inviterte gjester i Bardufoss spisemesse

 

Setermoen

Tidspunkt Sted Program
11:30 Setermoen Oppstilling æresavdeling, faner/standart, flagg ved minnestedet
11:45 Setermoen Æresavdeling, faner/standart, flagg, krans, og øvrige deltakere klare ved minnestedet
12:00 Setermoen Salutt, 21 skudd ved Artilleribataljonen
12:03 Setermoen Velkommen ved Konferansier Garnisjonssjef Setermoen, major Lars Dahlberg
12:10 Setermoen

Tale ved Landbruks- og matminister Sandra Borch

Tale ved ordfører i Bardu Toralf Heimdal

Apell fra sjef Hæren v/Oberst John Olav Fuglem

Etisk appell ved feltprest Elisabeth Løvlien  signal "Bønn" ved signalister Hærens musikkorps

Bekransning ved Statsråd Sandra Borch, ordførere og sjef Hærens representant.

Bønnesignal ved Hærens musikkorps

12:35 Setermoen

Avslutning av markering ved konferansier, lunsj for inviterte gjester i mannskapsmessa Setermoen

Forsvarsmuseet vil holde åpent kl. 10:00-16:00 i forbindelse med markeringen.