Kommunen som ivaretaker av beredskap på vannforsyning regner med at behovet for tilkjøring av vann til private vannverk og enkeltpersoner vil øke ettersom tiden med tørt og kaldt vær fortsetter. Dette må vi planlegge for, og bruker de tilgjengelige ressursene vi har for å avhjelpe. I en situasjon med økende behov for assistanse vil det være desto viktigere at hver enkelt innbygger sparer vann. Vi må sammen gjøre det som er nødvendig for ikke å havne i en krevende situasjon.

Som nevnt må det ikke foretas frost-tapping på noen anlegg. I tillegg til at slik tapping bruker unødvendig vann vil det kunne skape situasjoner hvor avløp fryser pga oppfylling med kaldt vann. Avløp kan fryse, og dersom det skjer oppstår det krevende situasjoner ift tining.

Oppsummert er oppfordringa fra kommunens ledelse at det spares på vannforbruk og at frost-tapping unngås.

Rådmann og enhetsleder teknisk