I alt 162 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen. Alle som har digitalpostkasse, vil få invitasjon sin digitalt.

 

Hvem: Kvinner i Dyrøy kommune født 1953-1972

Når: 03.10.-01.12.2022

Hvor: På p-plassen ved hovedinngang A, Finnsnes sykehjem, Helsesenterveien 26

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelse, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på UNN Tromsø.

Brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen blandt kvinner i Norge, og utgjør i dag om lag 23 % av alle krefttilfeller hos kvinner. I 2021 fikk 3991 kvinner diagnosen. Mammografiprogrammet oppdager om lag 1400 nye brystkrefttilfeller per år, de fleste i et tidlig stadium.

Mammografiprogrammet

Mammografiprogrammet er det offentlige tilbudet til kvinner i alderen 50-69 år om mammografi annethvert år. Tilbudet gis i tråd med internasjonale anbefalinger. Regelmessig mammografi er i dag den viktigste metoden for å oppdage svulster i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse, og øker sjansene for mer skånsom behandling.

I mammografiprogrammet kvalitetssikres tilbudet ved at alle bilder tydes av to røntgenleger. Dersom brystkreft oppdages, er rutinemessig oppfølging sikret ved det brystdiagnostiske senteret.

Målsettingen for programmet er å redusere dødligheten av brystkreft blandt kvinner som inviteres.

Oppmøte i Mammografiprogrammet er om lag 75 % på landsbasis. I forrige runde møtte 78 % av kvinnene fra Dyrøy kommune.

 

For mer informasjon:

Leder Mammografiprogrammet, Solveig Hofvind

tlf: 22 45 13 00, mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no