Vi gjør oppmerksom på at valglistene ikke er godkjente, men skal godkjennes av valgstyret i møte 24.mai. 
2.juni skal godkjente valglister kunngjøres. 

Fritak fra listeforslag

Frist for å søke fritak fra listeforslag er fastsatt av valgstyret til 25.april kl. 12:00.
Søknader skal behandles av valgstyret 24.mai.