Gyldig listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten

  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via faks eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Offentlig ettersyn

Listeforslagene legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn. 
Fram til innleveringsfristen har forslagsstillerne full rådighet over listeforslaget, selv om det er levert. 
Rekkefølge kan endres, det er mulig å bytte ut kandidater osv. Det kan også leveres inn et nytt listeforslag. 
Dersom det er levert inn flere listeforslag fra samme parti er det det sist innleverte som gjelder.