Vi må samtidig sikre oppfølging av de smittevernstiltak som er gjeldende i samfunnet, noe som innebærer at tilbudet fremover fortsatt vil være noe redusert. Legekontoret vil gjøre en vurdering av alle henvendelsene, i samråd med pasienten og de opplysninger som tilkjennegis i dialogen, for å avklare om pasienten trenger å komme inn på vanlig legetime, eller om henvendelsen kan løses gjennom e-konsultasjon, video-konsultasjon eller via telefon.

Tilbudet på legekontoret vil fortsatt være noe begrenset i forhold til mulighet for vanlige oppmøte-timer. Dette som følge av gjeldende smittevernråd. Vi ber derfor om forståelse for at ikke alle henvendelser vil bli vurdert til å settes opp til vanlig legetime, da disse timene må prioriteres til pasienter med størst behov for oppmøte-timer.

Alle henvendelser til legekontoret skal fortsatt kun skje gjennom telefon eller meldinger.

I tillegg understrekes det at alle pasienter med luftveissymptomer, mistanke om smitte o.l. fortsatt ikke skal møte ved legekontoret, uten at dette er avtalt med tjenesten.

Når henvendelser er vurdert nødvendig for oppmøtekonsultasjon:

• For å opprettholde gjeldende smittevernråd, to meters avstand og maks 15 minutter, vil legen ringe pasienten i forkant av konsultasjonen for å innhente relevante opplysninger. Dette vil skje fortrinnsvis samme dag.

• De pasienter som kan komme i egen bil bes vente i bilen, inntil legekontoret ringer for å få pasienten inn.

• De pasienter som ikke har mulighet til å vente i egen bil skal, ved kontakt med legekontoret, avklare at de kan vente på legekontorets venterom. Pga. plassmangel, og gjeldende smittevernråd er det viktig å understreke at venterommet kun skal benyttes for de pasientene som ikke har andre alternativ. Det er plass til maksimalt fem pasienter samtidig for at smitteverntiltak med to meters avstand skal overholdes.

Laboratorie og skadestue

Det vil bli innført timebok for laboratoriet og skadestue. Dette betyr at det må gjøres en henvendelse til kontoret i forkant når det skal tas blodprøver, sårskift ol.

Bestilling av time til skadestue eller til laboratoriet kan gjøres via telefon eller sms via Helse Norge eller vår hjemmeside www.dyroyogsorreisalegekontor.no.

Også her oppfordres det til at pasienter som har mulighet til det, venter i bilen, og blir ringt inn. Dette for å sikre at smitteverntiltak med to meters avstand kan overholdes.

På forhånd takk

 

Med vennlig hilsen

Tone Larsen

Avd. leder for lege- og fysioterapitjenesen

Tlf 48406556