Det er viktig å være oppmerksom på:

 • For å få tatt prøver ved lokalt legekontor, skal man tilhøre en pasientliste ved Astafjordlegen for å kunne få journalført rekvisisjoner og prøvesvar. Ellers tas prøvene ved det kontor man har sin fastlege.
 • Bytte av fastlege gjøres på helsenorge; https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege?
  • Velg Logg inn for å bytte fastlege (benytt bank ID)
  • Velg Troms og Finnmark
  • Velg Dyrøy
  • Velg «finn fastleger»
  • Velg Liste uten fast lege (med 599 plasser totalt)
   • Klikk på «Bytt»-knappen
  • Huk av avkrysningsboksen for deg selv og eventuelle barn.
  • Bekreft byttet

Dette byttet gjelder fra den første i påkommende måned. Frem til da er det nåværende fastlege som du skal forholde deg til.

Du må selv gi beskjed til nåværende fastlegekontor om at du ønsker din journal overført til Astafjordlegen.

Kontaktinformasjon til Astafjordlegen

Ordinære henvendelser:

77 17 40 00

Ved behov for Øyeblikkelig hjelp i Astafjordlegens åpningstid:

41 37 10 04

Legevakt utenom Astafjordlegens åpningstid:

116 117