Kontaktinformasjon:

Enhetsleder pleie og omsorg: Noeline Goos,            tlf: 467 48 305

Kommunalsjef helse og omsorg: Karl Johan Olsen, tlf: 915 35 349