Her ble det informert om tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket og det ble lagt frem noen konkrete eksempler for hva midlene kan benyttes til. Slik informasjon er noe landbruksnæringa i kommunen i lengre tid har etterspurt. Landbruksavdelingen i kommunen håper at dette møtet stimulerer til økt bruk av midlene i kommunen. 


Det ble også informert om hva kommunens næringsfond kan benyttes til og hva som kunne være relevant for landbruksnæringa i vår kommune. 

Ordfører var også tilstede og informerte om status for veterinærvaktordningen og rovvilt.

Vi takker for oppmøtet og tar gjerne imot innspill til tema på fremtidige landbrukskafeer.