Fokuset har vært på temaene kommunalrett, kommuneøkonomi og kommunal planlegging. Innholdet dekker mange av de spørsmålene og problemstillingene Fylkesmannen daglig mottar fra kommunene, både fra politisk og administrativt nivå.

Her finner du opptak av innlegg om disse teamene:
Fylkesmannens rolle og funksjon
Kommuneøkonomi
Saksbehandling i folkevalgte organer
Det kommunale plansystemet
Habilitet og inhabilitet for folkevalgte
Lovlighetskontroll