Arbeidet består i uttak av masser i bakkant av eksisterende industriområde og kai, for utvidelse av eksisterende sjøfylling.

Anbudsfrist er 30. august 2021. 

Link til konkurransen finner du her: https://doffin.no/Notice/Details/2021-399325