Som følge av regjeringens nye koronatiltak skal ALL UNDERVISNING VED KULTURSKOLEN DESSVERRE UTGÅ inntil 18. januar når en ny vurdering skal gjøres.

Vennlig hilsen Anna S. Dalgård, Kulturskolerektor