Begrunnelsen i utvalgets vedtak er parets mangeårige innsats for kulturen i Dyrøy hvor begge har vært aktive. De har bidratt i revyer, volleyball og andre lag og foreninger på mange måter, men først og fremst ved å ha løftet frem interessen for folkedans i kommunen.

Ingjerd har vært støttespiller til Rikard i tillegg har hun bidratt med både trim for barn og voksne. Hun har ledet begynneropplæring i volleyball for barn, og noen av disse ble også Norgesmester etter hvert.

Rikard var allsidig bidragryter til Kulturlivet i Dyrøy i 54 år. Han var flink til det meste, og når han i tillegg var en ja-mann, så var det naturlig at han ble sentral i flere store dugnadsprosjekt i kommunen. I dag kan vi se og glede oss over Rikard sitt gode arbeid bl.a. utformingen av Dyrøyhallen, Båthavna, utstillingsmaterialet på biblioteket og hans arbeid som illustratør til Dyrøy gård- og slekts historie.

For snart 20 år siden, høsten 2004 startet Ingjerd og Rikard opp seniordans i Dyrøy, og har siden den gang samlet godt voksne mennesker til trim og trivsel i Kultursalen hver tirsdag. Danserne har trofast møtt opp, med alltid godt humør og pågangsmot. Det har vært et viktig aktivitetstilbud i Dyrøy kommune. Dette fører nå Ingjerd videre alene.

Gjennom tildelingen av Dyrøy sin kulturpris ønsker oppvekst og omsorgsutvalget takke Ingjerd for sin innsats og hedre Rikards minne.