Statuetter for kulturprisen

 • Kulturprisen utdeles til personer, lag og foreninger som har stått sentralt i Dyrøy kommunes kulturliv og gjort en fortjenestefull innsats.
 • Samme person kan ikke motta prisen flere ganger og for samme sak.
 • Alle innbyggerne i Dyrøy kommune inviteres til å foreslå kandidater. Kunngjøring skjer gjennom oppslag, kommunesidene i Dyrøy, Troms Folkeblad, sosiale medier.
 • Kulturutvalget deler ut prisen. Det avholdes eget, eller tilpasses annen kulturarrangement i anledningen overrekkelsen.

Innspill

Begrunnede forslag på kandidater til kulturprisen kan sendes til:
Dyrøy kommune, Enhet Kultur og fritid, 9311 Brøstadbotn eller pr e-post postmottak@dyroy.kommune.no

Frist: Forslag sendes inn innen 20.mai. 

Tidligere mottakere av kulturprisen i Dyrøy

 • Gunnar Cruickshank (1987)
 • Rikard Østrem
 • Bjørn Mikalsen
 • Edvard Vasshaug
 • Brøstadbotn idrettslag
 • Tella Isaksen Magnar Hals (2000)
 • Dyrøy korforening (2004)
 • NMK Dyrøy (2006)
 • Torvald Gamst/Brøstadbotn skytterlag (2009)
 • Hugo Wangberg (2011)
 • Åse Kvitle Kristiansen (2013)
 • Karen Østrem (2015)
 • May Johnsen (2017)