Noe er alt registrert i baser som Askeladden og SEFRAK, men mye gjenstår.

Nå ønsker vi innspill fra kommunens innbyggere, og inviterer til kretsvise dialogmøter i Nordavindshagen.

Først ut er Dyrøya 17. februar kl.18:00.

Hva er verdt å ta vare på på øya, enten det er bygg, kaier, krigsminner eller steder det knytter seg sagn til?

Videre er planen:
12. mars: Brøstad og Finnland
19. mars: Espenes
23. mars: Hundstrand og Kastnes
26. mars: Indre Dyrøy ( Bjørkebakken, Rubbåsen og Skøvatnområdet)

Det kan bli endringer underveis. Vi håper på godt oppmøte og engasjement, velkommen!

Kulturetaten