Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av styresmaktene i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Les forskrifta her.

Krisepakke 3 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. desember 2020.

Søkerne må være registrert i Frivilligregisteret

Søknadsfrist er 15. januar 2021.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført, kan det søkes om 70 prosent kompensasjon.

Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsett til 2021 og skulle vært arrangert fra 1.november til og med 31. desember, kan det søkes om 50 prosent kompensasjon.
 
I perioden 12. mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent.