Hensikten med øvelsen er å vedlikeholde og øke beredskapen i distriktet ved å trene med andre avdelinger og sivile totalforsvarsaktører.

  • Heimevernet og sivile instanser har et nært og godt forhold som styrkes ved å trene og operere sammen. Dette bidrar til å styrke beredskapen i nord, heter det i en pressemelding fra Heimevernet.

 

Militært og sivilt

Øvelse Åsgard som har fokus på totalforsvar vil foregå blant annet i Senja, Sørreisa og Dyrøy fra søndag til fredag neste i uke.. Heimevernet vil i den forbindelse samarbeide med militære og sivile aktører. Blant de sivile aktørene som deltar på øvelsen er politi, sivilforsvar, brannvesen, statsforvalter og kommunene Tromsø, Senja, Sørreisa og Dyrøy.

– Befolkningen kan møte på eller observere militær aktivitet under øvelsen. Aktiviteten vil i hovedsak skje på dag- og kveldstid, men kan også forekomme på natten. Det vil være noe militær trafikk langs veiene, opplyser Heimevernet.

 

Øver internt

Kriseledelsen i Dyrøy kommune har deltatt i forberedelsene til øvelsen. 7 personer fra administrativ og politisk ledelse gjennomførte også en bordøvelse tirsdag 29.8. som en del av treningen.

  • Ved å øve sammen sikrer vi bedre beredskap internt i egen kommune, og får oppdatert egne planer og varslingslister, sier ordfører Marit A. Espenes.
  • Samhandling med andre parter kan være helt avgjørende i en krisesituasjon, derfor er det viktig at vi øver og blir kjent.