Vaksinering i Dyrøy gjennomføres på onsdager i tidsrommet 0900-1500. De som ønsker vaksine i Dyrøy, bes ta kontakt med helsestasjonen og registrere seg (tlf: 412 38 210).

  • Det er avtalt med Vaksinekoordinatorene i Salangen, Senja og Målselv at skoleelever, også de som dagpendler, gis tilbud lokalt.
  • Ungdom som oppholder seg i andre kommuner kan ta kontakt med sin oppholdskommune og registrere sitt ønske om vaksine.
  • Registrering er avgjørende for kommunenes bestilling av vaksiner. Registreringen gjøres av den enkelte, hos den aktuelle kommunen.
  • Vaksinen som tilbys er Comirnaty (Pfizer), informasjon finner du her.
  • Ungdom født i 2005 som ikke har fylt 16 år, må medbringe foresattes samtykke til vaksinering.

Kommunenes informasjon finner dere her:

Målselv: https://www.malselv.kommune.no/koronavaksine.545777.no.html

Senja: https://www.senja.kommune.no/koronavirus/koronavaksinasjon-i-senja-kommune.10841.aspx 

Salangen: https://www.salangen.kommune.no/korona-og-vaksine.552610.no.html
 

Vaksinasjonsgrad i Dyrøy pr 27/8-2021

Antall innbyggere 16 år og eldre: 926 (SSB)

 

  1. Dose
  1. Dose

Antall vaksinerte

830

717

Prosentandel

89,6%

77,4