• En ny dose er særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer.
  • Det bør ha gått mer enn 6 måneder siden forrige dose.

Vaksinasjon er tenkt 24. april og 2. mai. Vi sender ut sms til målgruppen for vaksinasjon. Det vil være drop-in, så man trenger ikke time for å få vaksinen. Vaksinasjonen vil foregå på helsestasjonen.

Selv om smitteutviklingen utover våren og sommeren er usikker, mener FHI at det er sannsynlig at det kan bli økende smitte i løpet av de nærmeste månedene. Ettersom det er de eldste som er mest utsatt for alvorlig sykdomsforløp, og vaksineeffekten avtar noe over tid, mener FHI det er grunn til å anbefale aldersgruppen 75 år og eldre en ny dose nå.

Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at aldersgruppen 65 år og eldre, samt de i aldersgruppen 18 til 64 år med underliggende risikotilstander, vil ha behov for en ny oppfriskningsdose til høsten, før vintersesongen 2023-24.

Ved spørsmål kan du kontakte helsesykepleier Anette på telefon 41238210 eller sykepleier Kristin på telefon 92022738.