Se for øvrig egen nyhetssak om endring av karantenereglene og registrering av positive selvtester. https://www.dyroy.kommune.no/selvregistrering-av-positiv-hjemmetest.6503207-525618.html

  • Vi oppfordrer alle til å opprettholde godt smittevern i rammen av de nasjonale tiltakene:
    • Bruk munnbind på offentlige steder og der avstandsregelen ikke kan overholdes
    • Hold 1-meteren
    • Hold deg hjemme hvis du er syk

Nasjonale tiltak og retningslinjer f.o.m. 26. januar: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/