Vaksinering i Dyrøy

Vi anmoder alle mellom 18 og 65 år, som ønsker vaksine, å registrere seg elektronisk på denne innloggingen (åpnes i nettleseren Chrome).
De opplysningene du oppgir i registreringen vil plassere deg i rett vaksinasjonsgruppe.

Mer informasjon om vaksinering i Dyrøy her

Vaksinestatus/plan uke 26

Dugnad for alle

Dyrøy kommune henstiller til alle om å ta personlig ansvar for å forebygge smitte. Smittespredning vil skje fort, og vil spesielt ramme utsatte grupper (personer med grunnsykdommer og eldre). Om tjenesteyterne i tillegg rammes, kan situasjonen bli vanskelig å håndtere. 

Testing

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  

Innbyggere i Dyrøy som har behov for å bli testet for Covid-19, må fra og med 14.mai utføre testen i Salangen.

 • Testing utføres man-fredag (utenom helligdager) etter kl 11:15.
 • Sted: helsesenterveien 2 på Sjøvegan (dør ved siden av hovedinngang helsesenter, merket «smittemottak Covid 19». Vent utenfor døren og du blir kontaktet.

Påmelding gjøres gjennom Remin, denne må gjennomføres før kl 09:30 for test samme dag. Følg lenken: https://timebestilling.remin.no/astafjord.

 • Logg inn med bank id.
 • Fyll inn de opplysninger som etterspørres.
 • På teststasjon skal det velges «Astafjordlegen – teststasjon Salangen».

Får du ikke dette til, kan du ringe telefonnr 77 17 40 00 tilvalg 1 (Salangen).

Jevnlig møtevirksomhet

Dyrøy kommunes kriseledelse/beredskapsgruppe gjennomfører jevnlige møter, også med sentrale myndigheter/statsforvalteren. Kriseledelsen gir jevnlige statusoppdateringer. Følg ellers oppdateringer på sidene i høyre menyboks; folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, helsenorge og regjeringen.  

Oppfordring og allmenne råd

Reising inn og ut av kommunen innebærer en økt fare for spredning av smitte. Kriseledelsen vil derfor oppfordre alle til å begrense reising i så stor grad som mulig. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

De beste tiltakene for å begrense smittespredning er fremdeles:

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Vi vurderer situasjonen fortløpende. Vedtak om eventuelle nye lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner fattes av kommunestyret.