Vaksinering i Dyrøy

De som ikke har fått tilbud om dose 3 vil få innkalling når det har gått minimum 20 uker etter dose 2. Dersom noen ønsker dose 1, 2 eller 3, må de ta kontakt med helsestasjonen på telefon 41238210 for å avtale time. Det vil ikke bli satt opp flere tidspunkt for drop-in pr nå, men de som ønsker vaksine får time etter avtale. Innbyggere som ønsker influensavaksine bes ta kontakt med helsestasjonen.

Vaksinasjonstilbud for barn og unge

Testing/registrering

  • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
  • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
  • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
  • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
  • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
  • Selvregistrering av koronatest gjøres her: https://pasient.remin.no/dyroy. Det er mulig å registrere for andre, feks egne barn.