Vaksinering i Dyrøy

Vi vil fortsatt oppfordre alle innbyggerne fra fylte 12 år til å registrere seg for vaksinering. Vaksinering er strategien som er valgt for å forhindre smitte i befolkningen.
Bruk denne innloggingen (åpnes i nettleseren Chrome).

Vaksinering for uke 4
Vaksinasjonstilbud for barn og unge

Informasjon om testing

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  

Innbyggere i Dyrøy som har behov for å bli testet for Covid-19, må utføre testen i Salangen inntil videre.

  • Testing utføres man-fredag (utenom helligdager) etter kl 11:15.
  • Sted: helsesenterveien 2 på Sjøvegan (dør ved siden av hovedinngang helsesenter, merket «smittemottak Covid 19». Vent utenfor døren og du blir kontaktet.

Påmelding gjøres gjennom Remin, denne må gjennomføres før kl 09:30 for test samme dag. Følg lenken: https://timebestilling.remin.no/astafjord.

  • Logg inn med bank id.
  • Fyll inn de opplysninger som etterspørres.
  • På teststasjon skal det velges «Astafjordlegen – teststasjon Salangen».

Får du ikke dette til, kan du ringe telefonnr 77 17 40 00 tilvalg 1 (Salangen).

Reise til Norge

Informasjon om innreise til Norge

Alle som ankommer de store trafikk-knutepunktene fra utlandet får en SMS med informasjon om å fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg innen 24 timer, fortrinnsvis ved innreisepunktet.

Når du reiser til Norge, må du som hovedregel:

Det er din plikt å sette deg inn i reglene og eventuelle unntak. Dersom du ikke oppfyller kravene eller bryter reglene, kan du bli nektet innreise eller straffes.

Link er: https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#regler-ved-innreise-til-norge

Tiltak for reisende fra de åtte Afrikanske landene som har egne innreiseregler:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/#tiltak-for-reisende-fra-s%C3%B8rafrika-namibia-zimbabwe-botswana-mosambik-lesotho-eswatini-og-malawi