Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dyrøy kommunes informasjonsside om Koronavirus

Viktig melding


Skjemaregistrering for deg som berøres av:

Koronaviruset har ført til at kommunen er i høy beredskap. I seg selv er det en krevende situasjon å stå i over tid, men også en anledning til virkelig å bli kjent med den krafta som bor i egen kommune og egen organisasjon. 

Klikk på nyheter i venstremenyen for å lese oppdatert informasjon.

Vaksinering i Dyrøy

Vi vil fortsatt oppfordre alle innbyggerne fra fylte 12 år til å registrere seg for vaksinering. Vaksinering er strategien som er valgt for å forhindre smitte i befolkningen.
Bruk denne innloggingen (åpnes i nettleseren Chrome).

Vaksinasjon vil nå bli tilbudt til årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. For koronavaksinasjon av ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. Se forøvrig beskjed sendt ut fra skolen til foresatte.

Vaksineinformasjon uke 41

Vaksinasjonsgrad i Dyrøy pr 27/8-2021

Antall innbyggere 16 år og eldre: 926 (SSB)

 

 1. Dose
 1. Dose

Antall vaksinerte

830

717

Prosentandel

89,6%

77,4

Dugnad for alle

Dyrøy kommune henstiller til alle om å ta personlig ansvar for å forebygge smitte. Smittespredning vil skje fort, og vil spesielt ramme utsatte grupper (personer med grunnsykdommer og eldre). Om tjenesteyterne i tillegg rammes, kan situasjonen bli vanskelig å håndtere. 

Testing

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg.  

Innbyggere i Dyrøy som har behov for å bli testet for Covid-19, må fra og med 14.mai utføre testen i Salangen.

 • Testing utføres man-fredag (utenom helligdager) etter kl 11:15.
 • Sted: helsesenterveien 2 på Sjøvegan (dør ved siden av hovedinngang helsesenter, merket «smittemottak Covid 19». Vent utenfor døren og du blir kontaktet.

Påmelding gjøres gjennom Remin, denne må gjennomføres før kl 09:30 for test samme dag. Følg lenken: https://timebestilling.remin.no/astafjord.

 • Logg inn med bank id.
 • Fyll inn de opplysninger som etterspørres.
 • På teststasjon skal det velges «Astafjordlegen – teststasjon Salangen».

Får du ikke dette til, kan du ringe telefonnr 77 17 40 00 tilvalg 1 (Salangen).

Jevnlig møtevirksomhet

Dyrøy kommunes kriseledelse/beredskapsgruppe gjennomfører jevnlige møter, også med sentrale myndigheter/statsforvalteren. Kriseledelsen gir jevnlige statusoppdateringer. Følg ellers oppdateringer på sidene i høyre menyboks; folkehelseinstituttet, helsedirektoratet, helsenorge og regjeringen.  

Oppfordring og allmenne råd

Reising inn og ut av kommunen innebærer en økt fare for spredning av smitte. Kriseledelsen vil derfor oppfordre alle til å begrense reising i så stor grad som mulig. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer.

De beste tiltakene for å begrense smittespredning er fremdeles:

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Vi vurderer situasjonen fortløpende. Vedtak om eventuelle nye lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner fattes av kommunestyret.

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Forebygge smitte

Kontakt

Lokalt nr for spørsmål: 
930 98 402 (08:00-23:00)
Åpen alle dager

Nasjonal hjelpetelefon:
815 55 015

Ved behov for annen helsehjelp: ​Se oversikt her

Informasjonssider:
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsenorge
Regjeringen
 

Sist oppdatert 11. oktober 2021