Bestilling, sted, samtykke

Vaksinasjonen vil foregå på helsestasjonen. Ring/Send sms til tlf. 412 38 210 for timebestilling.

Samtykke er nødvendig fra begge foresatte. Samtykke skrives på et ark og medbringes til vaksinasjon.

Ungdom født 2003, 2004 og 2005 (elever på videregående skole)

  • Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
  • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.

Ungdom født 2006, 2007 og 2008 (ungdomskolen) og barn født 2009 (siste år barneskolen)

  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de og barnet selv ønsker det. En dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
  • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose to 8- 12 uker etter dose 1 hvis foresatte og barnet selv ønsker det.

Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen)

Barn født i 2017 som er fylt 5 år kan ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de ønsker det. Det er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller av andre grunner lever i en utsatt situasjon.