Vår strategi er å begrense smittespredning

Dette gjøres ved vaksinering, hygienetiltak og testing. Smittede skal være i isolasjon. Hygienetiltak innebærer at alle som har tegn på luftveisinfeksjon må holde seg hjemme for å unngå å smitte andre. Ikke møt opp i barnehage, skole, arbeid eller forsamlinger hvis du har feber eller forkjølelse. Vær nøye med håndhygiene. Meld deg for testing eller utfør hjemmetest. Ved behov for testpakke, kontakt servicetorget i Dyrøy.

For personer som er smittet av korona er det kommet nye retningslinjer for opphevelse av isolering. Varigheten av isolasjon settes til 5 døgn.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/opphevelse-av-isolasjon/

Etter vaksinering i uke 39, har 882 fått dose 1 og 810 har fått dose 2. Det er også satt noen doser 3.

Vi har en høy vaksinasjonsdekning i Dyrøy. Av befolkningen over 18 år har 91,7 % fått én vaksinedose og 89,2 % er fullvaksinert. I de eldre aldersgruppene er over 90 % fullvaksinert.

Vi vil fortsatt oppfordre alle uvaksinerte innbyggere fra fylte 12 år til å registrere seg for vaksinering. Vaksinering er strategien som er valgt for å forhindre smitte i befolkningen.

Vaksinasjon tilbys også årskull 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. For koronavaksinasjon av ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar. 

Testing kan erstatte smittekarantene for barn og unge. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. Testing kan skje ved hjemmetesting eller ved helsesenteret etter registrering i ReMin eller avtale med legekontoret. Les mer her 

Last også ned flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19 tidligere.

Norsk: https://www.fhi.no/contentassets/3926c421314b41f2a24e4cc022dc7017/2021-09-30-har-du-nyoppstatte-luftveissymptomer.pdf

Engelsk: https://www.fhi.no/contentassets/3926c421314b41f2a24e4cc022dc7017/2021-09-30-en-flytskjema-symptomer.pdf