Det er trygt for barn å gå på skolen

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra. I perioden fremover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

 • Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke.

  Elever og ansatte med luftveissymptomer:
  Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

  Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:
  Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
   
 • God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
 • Redusert kontakt mellom personer

Hvordan vil skolehverdagen være?

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. På Elvetun vil fortsatt ha faste områder hvor klassene skal være. Det er åpnet for at klasser kan samarbeide, og i kroppsøving vil det være to klasser som er sammen. Disse vil også kunne dele uteområde.  Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Når elevene kommer til skolen, skal de bruke faste innganger

Første klasse skal bruke inngangen på baksida inn til sitt klasserom. Tredje klasse skal bruke inngangen på hovedtrappa (ved biblioteket).  8. klasse bruker hovedinngangen til ungdomsskolen.  De øvrige klassene skal bruke samme innganger som i vår.

Skoleskyss

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever, selv om dette er et krav for andre reisende.

Opplæringsplikt for alle elever

Alle elever har krav på opplæring, og skolen skal sikre et godt opplæringstilbud til alle elever uavhengig om smittenivået er på grønt, gult eller rødt nivå.

Har du spørsmål – ta kontakt med oss på skolen.