Frivilligsentralen i Dyrøy ønsker å oppdatere kontaktinformasjon til lag og foreninger i kommunen.

Det er derfor ønskelig at det sendes inn følgende opplysninger:
1. Navn på lag forening.
2. Kontaktinfo til leder og nestleder med navn, mailadresse og telefon.

Informasjon sendes til Hans Bakkejord frivilligsentralen@dyroy.kommune.no eller telefon 46746860