Det er lagt ned mye arbeid fra de ansattes side da de har gjennomført sine utdanninger ved siden av vanlig jobb. Kunnskapen de ansatte har tilegnet seg vil være med på å skape en tryggere hverdag, ikke bare for innbyggerne i Dyrøy, men også for kollegaer som drar nytte av fersk kunnskap.

På bildet ser vi fra venstre;

  • Gøril Annie Olsen har fullført videreutdanning i tverrfaglig psykisk helse og rusarbeid (60 stp) 
  • Elisabeth Hakkebo har fullført videreutdanning i sårbehandling (30 stp)
  • stolt enhetsleder Noeline Goos har lagt tilrette for utdanning i arbeidshverdagen deres 
  • Marit Dalseth har fullført bachelor i sykepleie (180 stp)
  • Kine Molund har fullført bachelor i sykepleie (180 stp)
  • Julianne Christiansen har tatt fagbrev som helsefagarbeider

Dyrøy kommune gratulerer alle sammen med vel gjennomført utdanning og et ordentlig kompetanseløft innenfor helse og omsorgssektoren!