Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Kommunestyret vurderer gebyrene

Publisert , Oppdatert 03. oktober 2022

På grunn av den siste tids økte rentenivå vil kommunestyret vurdere å justere gebyrnivået i siste kvartal av 2022. Dette for å unngå at hele økningen må tas i 2023. Beslutningen skal tas 13.10. Frem til da vil administrasjonen jobbe frem et mer detaljert beslutningsgrunnlag enn det som forelå til formannskapsmøtet 29.9.22.

 Det skilles tydelig mellom utgifter/inntekter tilknyttet VAR-området og øvrige driftsområder i kommunebudsjettet og kommuneregnskapet. VAR skal være et selvkostområde, det betyr at brukerne (innbyggere, bedrifter og kommunale bygg) skal betale det det koster å produsere tjenestene. Renteberegningen er her avgrenset til lån tatt opp til utbygging av vann- og avløp.