NB!

I ny pressemelding fra regjeringen datert 12.4 21 har Dyrøy kommune fått innvilget ytterligere kr. 250.000,- som koronastøtte til næringslivet. Dette skal gis som kompensasjon til bedrifter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltak.

Pressemeldingen finner dere her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-750-millioner-i-koronastotte-til-naringslivet/id2843940/

Som det fremgår av pressemeldingen gjelder denne koronastøtten særlig:

«Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.»

Søknadsskjema finner dere under «Regionalforvaltning.no». Nærmere informasjon fremgår av vedlegg.