Tid: 10.04.24 kl. 18 - 20 
Sted: Arvid Hanssen-huset 

Vi ønsker å invitere ALLE som er opptatt av hvordan barn og unge i Dyrøy kommune har det til temakveld. Denne kvelden skal vi både få lære litt om hvordan både trygge og utrygge fellesskap kan oppstå og hva vi voksne kan gjøre for å være med å bidra positivt. I tillegg vil dere få være med å snakke sammen om hva vi voksne kan gjøre. 

Kvelden arrangeres av Dyrøy kommune, og vi har invitert mobbeombud Jon Halvdan Lenning til å lede kvelden. 

  • Det tar en hel landsby å oppdra et barn – hva kan vi som foreldre gjøre for å fremme et trygt og godt fellesskap for barn og ungdom. 
  • Hvordan forstår vi barn og unges rett til et trygt og godt lærings- og oppvekstmiljø? 
  • Sosiale medier – en relativt ny sosial arena med fallgruver både for voksne og unge. Hva må vi som foreldre være oppmerksomme på? 

 

Velkommen alle sammen til en spennende og lærerik kveld der du også får være med å diskutere og reflektere over temaene. 

 

Kommunalsjef for oppvekst og kompetanse 

Tommy Mikkelsen 

 

 

Bruk QR-koden til å bli litt kjent med Mobbeombudet i Troms.

Å Oppleve fellesskap og føle seg inkludert er et grunnleggende behov, og viktig for barn og unges utvikling, læring og trivsel.