Meld deg som bøssebærer, og bli med på årets største dugnad!

Med vennlig hilsen Aksjonskomiteen i år består av Berit Nikolaisen, Lise Ramberg, Bente Skipenes Østrem, Merete Albertsen og Leikny Edvardsen.

Kontaktperson: Berit Nikolaisen 95879784