Arbeidslivsdagen har vært planlagt gjennomført flere ganger under pandemien, men har måttet avlyses på grunn av koronarestriksjonene. 

De 11 arbeidsgivere som er påmeldt med egen stand representerer varierte bransjer, og gir et godt tverrsnitt av framtidige jobbmuligheter i regionen. Vi har landbruk, havbruk, forsvaret, butikk, elektro, tavleproduksjon, matproduksjon og regnskap og helsesektoren. Til sammen får vi rundt 50 gjester til skolen på tirsdag :)

Formålet er at elevene skal bli kjent med nærings- og arbeidsliv i kommunen og området rundt oss og få ideer til egne yrkes- og utdanningsvalg. For å være godt forberedt har elevene på forhånd satt seg inn i alle bedriftene/ videregående skolene. På slutten av dagen skal bedriftene presenteres av elevene.

Arrangementet er i regi av Elvetun skole, i samarbeid med Nordavind Utvikling, Ungt Entreprenørskap og VOX Dyrøy. Det er meningen at det skal gjentas senere år, og da forhåpentligvis før jul – i god tid før søknadsfrister til de videregående skolene.