I den forbindelse er det av stor interesse for oss å kartlegge hva som skal til for at våre kommuner skal være attraktiv som fremtidig bo- og arbeidsplass.

Vi håper derfor studenter tar seg tid til å gi oss svar på spørsmålene som følger i kartleggingen.
Undersøkelsen tar fra 2-5 minutter, og er anonym.

Undersøkelsen finnes her.