Flere bedrifter har mottatt epost og telefoner i dag, og vi skal fortsette arbeidet til vi har fått mange svar. Foreløpig har vi ikke mottatt svar fra noen som oppgir at dette har hatt negative konsekvenser, eller betydning for bedriftens evne til å gjøre sitt arbeid. Kommunen har heller ikke mottatt søknader om unntak fra bestemmelsene fra noen bedrifter i siste periode med lokale bestemmelser (25.3-31.3).  

Bedriftene har også fått spørsmål om de har behov for noe hjelp eller tilrettelegging fra Dyrøy kommune på dette tidspunkt, og vi har bedt om andre generelle tilbakemeldinger til kommunen. Tusen takk til alle som har tatt seg tid til å svare!

Samtidig lanserer kommunen sammen med VOX et tilbud til bedriftene, en markedsføringsoffensiv, som handler om å handle lokalt. Vi må tenke «nært og lokalt» om vi skal nå våre felles mål på lang sikt. Se opp for gode, lokale tilbud i nærmeste framtid! 

Dyrøy kommune har en «krisepakke» til koronarammede bedrifter

Vi gjør det vi kan for å bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser i Dyrøy: 

1. «Krisepakke» til ekstraordinær økonomisk rådgivning fra regnskapskontor eller annen rådgiver for å komme best mulig ut av situasjonen. VOX kan innvilge støtte etter en enkel søknad på mail, hvis du trenger hjelp til f.eks. gjennomgang av regnskap for å kutte kostnader, søke utsettelser på lån og forsikring og andre faste kostnader som kan skyves på, hjelp til permitteringer, hjelp til personlige næringsdrivende ifht. ordningen med kompensasjon for bortfalte inntekter, dialog med banken, leverandører etc.

2. Vi er også fleksible i forhold til prosjekter som er i gang og som ikke kan gjennomføres etter planen pga. Korona. Ta kontakt så finner vi en løsning.

Samtidig er det nå det er viktig å ha fokus på nye måter å skaffe inntekter fort, og samtidig klare å utvikle nye løsninger som kan gi lønnsomhet på sikt.

Frank Moldvik og Stig Stokkland er behjelpelig med veiledning om dette, og hvis det er andre spørsmål eller forslag til gode tiltak som kan lette situasjonen til næringslivet i denne situasjonen. Ta kontakt!