Noen gebyr bestemmes nasjonalt, som f.eks. maksbetaling for barnehage. Andre justeres etter forventet prisøkning. Den siste varianten er det som kalles selvkost. Noe forenklet kan man si at selvkost innebærer at du som mottar tjenesten ikke skal betale mer, eller mindre, enn det det koster å produsere tjenesten. Dette er tjenester som f.eks. vann, avløp, feiing m.v. For eksempel har Dyrøy kommune investert stort i det nye vannanlegget de siste årene. Og fortsatt gjenstår en del investeringer innen vann. Det har naturligvis medført en høyere kostnad for alle som får vann levert fra kommunen. 

Det er ganske kompliserte regnestykker som ligger bak tallene som til slutt resulterer i et gebyr du må betale. I tillegg kan det skje uventede ting i løpet av et år, f.eks. vannlekkasjer som koster mye å reparere. Det er derfor vanskelig å "treffe" helt fra år til år. Derfor vil gebyrene kunne gå både opp og ned. Et overskudd ett år vil normalt føre til rimeligere gebyr senere (dette skal være utjevnet senest innen 5 år). 

I kommunestyremøtet 10. desember ble gebyrene for 2021 vedtatt. Alle gebyr finner du i vårt prisregulativ.

Her er noen eksempler på endringene:

Vanngebyr - kr. 7.166,- uendret
Avløpsgebyr - kr. 3.647,- minus 20,6%
Slamtømming - kr. 1.101,- pluss 25,5%
Renovasjon - kr. 3.071,- minus 16,1%
Feiing - kr. 562,- pluss 13,6%

(Alle priser gjelder en vanlig husholdning og er inkludert moms)

Faktura for disse tjenestene sendes ut fire ganger i året. Den første kommer i løpet av februar.