Innsatsen og engasjementet som legges ned hver dag her i Dyrøy, er avgjørende for at Dyrøy kommune skal være en kommune som det er godt å bo og drive næring i. Julen er for de fleste av oss en høytid vi ser frem til. Vi vet alle at både glede, sorg og savn forsterkes i forbindelse med julehøytiden og alle minnene som er knyttet til den. Min oppfordring går ut til oss alle om å bry seg, se hverandre, og ta seg tid til å vise litt ekstra omsorg for noen du vet trenger det litt ekstra denne julen. 

 

Jeg vil på vegne av Dyrøy kommune ønske alle en riktig god jul!