Hva vil vi med friluftslivet i Dyrøy og Midt-Troms?

Midt-Troms friluftsråd starter nå arbeidet med utarbeidelse av handlingsplanen for 2025 – 2028. I den forbindelse ønsker vi en bred medvirkning fra kommunene ved administrasjon, friluftslivsorganisasjoner, politikere, grunneiere og andre som har interesse for friluftsliv og folkehelse i Dyrøy og Midt-Troms.

Målet vårt er å gjennomføre et innspillmøte i hver av medlemskommunene ila vinteren 2024.

Innspillene tas til styret i Midt-Troms friluftsråd som arbeider videre med handlingsplanen. Endelig handlingsplan 2025 – 2028 vedtas av Midt-Tromstinget som er friluftsrådets generalforsamling.

Friluftsrådet spanderer te/kaffe og kake/frukt

Velkommen😊