I folkemøtet vil det bli informert om prosessen med planarbeidet og hva som er bakgrunnen for det. Det vil gis informasjon om innspill som er kommet til planprogrammet og hva som vil være veien videre med planarbeidet. Det inviteres til å komme med konkrete innspill til det videre planarbeidet, herunder aktuelle lokaliteter og/eller forhold kommunen må være spesielt oppmerksom på i planlegging av sjøarealene.

Enkel servering.