I Dyrøy ønsker vi å skape et attraktivt sentrum. Vi skal sette i gang tiltak i sentrumsplanen og du vil merke at det skjer mye i sommer, SommerArtig i Dyrøy.

Det første som skjer, er dugnad. Bli med på felles løft i sentrum. Vi møtes ved Nordavindshagen og målet for dugnaden er å gjøre Dyrøy sentrum fin til 17. mai og sommersesongen.

I hovedsak er det disse oppgavene som skal utføres:

Rydding av kratt og søppel

Raking og kosting

Ta med hansker og kle deg etter vær. 

Det blir kaffe og vafler til alle som deltar på dugnaden :) 

Vi håper du blir med å bidra til et fint sentrum. Dugnad er også en fin anledning til å slå av en prat med sambygdninger.