Digitale informasjonsmøter via Teams på følgende datoer og tidspunkt:

Mandag 4. september kl 17-19
Tirsdag 12. september kl 18-20
Onsdag 13. september kl 17-19

Frist for påmelding for digitale møter er samme dag som møtet kl 12 og gjøres til: ida.maria.ruiken@tffk.no. Lenken til møtet vil ble sendt ut samme dag som møtet, etter kl 12.

Informasjon om fysiske møter vil komme ut i løpet av august.

Skulle det være noe dere lurer på, kontakt: Ida Maria Ruiken 78 96 30 65 på og Johnni Håndstad på +47 995 73390

Vi gleder oss til å treffe dere og ønsker vel møtt!