Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe i en bedrift. I bedriften får du både opplæring og praksis i et fag. I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Bedriften du jobber i må være godkjent som lærebedrift. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

I oppvekst- og omsorgsutvalget ble det tirsdag 16.februar vedtatt retningslinjer for inntak av lærlinger. 
Retningslinjene finnes her.

I år er søknadsfristen satt til 1.mars.
Søknad må leveres digitalt via KomOpp: https://soknad.olkweb.no/komopp