Arkitektfirmaet Asplan Viak AS har laget konseptskissene til sentrumsplanen. Arkitektene Sigrid Rasmussen og Hanne Skeltved har vært på befaring i Dyrøy, de har deltatt på flere arbeidsverksteder ifm Dyrøyseminaret og kjenner tidligere planarbeid for Dyrøy godt. I tillegg har arkitektene hatt flere møter med prosjektledelsen og sentrale aktører i vår kommune. Innbyggere i Dyrøy kommune har gitt innspill: unge, eldre, næringsliv, lag og foreninger og politikere har alle bidratt med forslag. Se videoen som viser hvordan det har vært jobba.

Hva skjer videre?

Sentrumsplanen blir liggende ute i oktober måned. Verktøyet som brukes heter Storymaps. Dyrøy kommune oppfordrer alle til å gå inn, se på forslagene som ligger der, og gi de siste innspillene. Dette er tredje fase der innbyggere kan medvirke til en god plan for Dyrøy. Alle innspill vil bli lest og noen av disse vil komme inn i den endelige planen.

Ønsker du støtte for å gå inn i planen for å gi dine innspill, kan dette skje både på kommunehuset og på biblioteket i Dyrøy. Begge plasser legger vi til rette for at du kan få hjelp. Ta kontakt.

En endelig plan med tiltak vil være klar til behandling i kommunestyret 10. desember i år.