KM gjennomføres i henhold til NOFs nasjonale anbefalinger, sist oppdatert 2. august 2021. Husk at alle som skal delta må være friske og symptomfrie i forkant av selve arrangementet. Retningslinjene er tilgjengelig på NOFs hjemmeside: http://orientering.no/nyheter/koronasituasjonen-pr-9-november/ (Endringer kan komme på kort varsel)

Kart

Finnlandsmoan, målestokk 1:4000, utgitt 2019, oppdatert 2021 Kart som viser arena og løpsområde ligger i Eventor.

Terreng

Lettløpt, ganske flatt område. Blanding av skog og urbant område.

Parkering

Ved Paviljongen midt i sentrum ved omsorgsboligene eller grusbanen ved Elvetun skole (merket fra Fv212).

Arena

Arena er ved Paviljongen midt i sentrum ved omsorgsboligene, Dyrøytunet 1, Brøstadbotn. I NOFs arrangementsveileder er det gitt åpning for at inntil 200 personer kan samles på arena samtidig.

Start

Første start kl.10.00 fra arena. Direkteklasser kan starte fra kl. 0930. For å ivareta nødvendig avstand mellom deltagere vil starten kunne strekke seg over god tid og det vil ikke starte mer en maksimalt 3 løpere per minutt. Både arena og startområdet rigges med tanke på tilstrekkelig avstand. Alle skal sprite hender før de går inn i startbåsene, antibac vil være tilgjengelig ved startbåsen. Husk avstandsregelen ved start.

Klasseinndeling

I henhold til Troms orienteringskrets sine regler for KM. Hovedklasser: D 9-10, D 11-12, D 13-14, D 15-16, D 17-, D 40-, D 50-, D 60-, D 70-, H 9-10, H 11-12, H 13-14, H 15-16, H 17-, H 40-, H 50-, H 60-, H 70- Direkteklasser: N-åpen, B-åpen 17-

Løypelengder

I henhold til Troms orienteringskrets sine KM-regler

Startlister og PM

Kommer på Eventor senest lørdag 4. september.

Påmelding og frister

Påmelding gjøres i Eventor for alle ordinære klasser. Påmelding på arena for direkteklasser. Ordinær påmeldingsfrist er tirsdag 31. august kl.23:59. Etteranmelding er mulig i Eventor fram til fredag 3. september kl.23:59.

Stemplingssystem

Tidtaking med EKT-brikke. Brikkenummer oppgis ved påmelding i Eventor. De som ikke registrerer løperbrikke ved påmelding i Eventor, vil automatisk bli tildelt leiebrikke. Med hensyn til leiebrikke for direkteklasser og ved andre behov, ta kontakt med sekretariatet. Leie for brikke kr 50. Erstatning for mistet brikke kr 620.

Utdeling kart

Følgende klasser får kartet utdelt på arenaen før start: N-åpen, D/H 9-10, D/H 11-12

Startkontingenter

N-åpen: kr 50

Til og med 16 år og B-åpen 17-: kr 100

Fra og med 17 år: kr 150

Etteranmelding gis et påslag på 50%. Dette gjelder ikke direkteklasser.

Premiering

KM-medaljer i henhold til KM-regler for Troms o-krets. Medaljene deles ut lagvis til lagledere etter løpene. Det vil si individuell premieavhending.

Øvrige premier i form av gavepremier:

• N-åpen: Alle

• B-åpen 17-: Vinner premieres

• Ungdomsklasser inntil 12 år – premier til alle

• D/H 13-16 år: 1/2 premiering

• D/H 17: 1/8 premiering

• D/H 40->: Vinner premieres

Tid/mål/resultatservice

Det blir et forenklet system for tidtaking. Når løperne kommer i mål blir strekktidslapper kjørt ut og kontrollert opp mot løpernes postbeskrivelse. Sluttid blir manuelt skrevet opp på et resultatoppslag på arena. Etter målgang vil det være mulighet å sprite hender og brikke før en foretar brikkeavlesning. Husk å følge avstandsreglene etter målpassering. Ikke stå tett sammen etter gjennomført løp for å diskutere kart og veivalg. Alle resultater gjøres tilgjengelig på nett i ettertid (Eventor).

Desinfeksjon

Arrangør vil sørge for utplassering av desinfeksjonsmiddel ved start og mål, men det vil ikke være dusj- eller andre vaskemuligheter etter løpet på arena.

Drikke

Det vil ikke være løpesdrikke underveis eller på arena. Eventuell drikke må den enkelte deltaker ta med selv eller kjøpe i kiosken.

Dusj/vaskemuligheter

Det vil ikke være mulighet for dusj eller andre vaskemuligheter etter løpene.

Toalett

Tilgjengelig i Nordavindshagen vil være tilgjengelig i nærheten av arena.

Kiosk

Kiosksalg ved arena i regi av en skoleklasse fra Elvetun Skole.

Overnatting

Krokstadtunet – koselig plass 4 km fra Sørreisa sentrum mot Bardufoss

Sørreisa Hotell – i Sørreisa sentrum

Sandbakken Feriesenter – fiskecamp 8 km fra Sørreisa sentrum mot Dyrøy

Furøy Fishingcamp – fin plass 5 km fra Sørreisa sentrum mot Finnsnes

Furøy Fiske og Feriesenter – fin plass 5 km fra Sørreisa sentrum mot Finnsnes

Finsnes Gaard – liten perle på rolig sted i Finnsnes sentrum 18 km fra Sørreisa

Senja Hotell – i Finnsnes sentrum 18 km fra Sørreisa

Finnsnes Hotell – i Finnsnes sentrum 18 km fra Sørreisa

Bardufosstun – idrettens eget hotell på Rustadhøgda 23 km fra Sørreisa

Bardufoss Hotell – i Andselv sentrum 23 km fra Sørreisa

Målselvfossen – ved Målselvfossen 37 km fra Sørreisa

Camp Solbergfjord – i Brøstadbotn, 5 km fra Arena

Jæger Adventure Camp – i Kastneshamn, 14,2 km fra Brøstadbotn sentrum(arena)

Dyrøy Holiday – på Dyrøya, 20 km fra Brøstadbotn sentrum(arena).

Konkurransene gjennomføres etter prinsippet kom-løp-dra hjem, ingen skal være på stedet lenger enn nødvendig.

Løpet inngår som aktivitet i Friluftslivets uke.

Hjertelig velkommen til en trivelig KM Sprint i Brøstadbotn!

Påmelding her: https://eventor.orientering.no/Entry?eventId=15239

Kontaktpersoner

Løpsleder Stine-Mari Gabrielsen (91117427)

Løypelegger Anne-Kari Bakkland (95252115) og Ivar Helgesen

Tidtaker Jon Helge Vaeng (99291425)

Smittevern Guri Løkse (97518335)

Klubbens hjemmeside http://www.sorreisa-olag.no/