Informasjonsmøter

 

Bardufoss

Studiesenteret Midt Troms, Næringshagen, Rustahøgda

Mandag 28.09.20 kl 18.00

Finnsnes

Studiesenteret Midt Troms, Kunnskapsparken

Torsdag 01.10.20 kl 18.00

Setermoen

Bardu kommunehus, kommunestyresalen

Mandag 05.10.20 kl 17.30

Sjøvegan

Strandvegen 41, møterommet TK-bygget

Mandag 05.10.20 kl 20.00

Kåfjord

Rådhuset i Olderdalen, med lyd-bilde til Lyngen og Storfjord

Onsdag 23.09.20 kl 18.30

Storslett

Halti, med lyd-bilde til Skjervøy og Kvænangen

Mandag 21.09.20 kl 18.00

Tromsø

UiT Norges arktiske universitet, MH-bygget, plan 6, Store auditorium

Ny dato: Torsdag 24.09.20 kl 18.00

 

Informasjon om studiemuligheten finnes i brosjyren her. 

 

Studiesenteret Midt-Troms AS