Noen av abonnentene vil oppleve å være fri for vann i kortere perioder når de enkelte stikkledningene skal påkobles ny vannledning, dette skjer mest sannsynlig iløpet av neste uke. Vi gir beskjed til hver enkelt abonnent når de vil kunne oppleve å være fri for vann.

Vi beklager problemene det kan medføre.