Testresultat

Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad og Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

136

135

1

0

Ibestad

137

136

1

0

Lavangen

177

174

3

0

Salangen

385

383

2

0

Totalt       

835

828

7

0

 

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor.

Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Nye nasjonale retningslinjer

12. oktober ble det innført nye retningslinjer:

  • En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.
  • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.
  • Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.
  • Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Les mer om de nye retningslinjene her.

Nytt i Dyrøy

Influensavaksinering
Gjennomføring av årets influensavaksinering er tidligere kunngjort. Det er nå åpnet for bestilling av flere vaksiner, slik at flere kan få disse. Dersom du ikke har satt deg på time og ønsker vaksine, ta kontakt med helsesykepleier Anette Jørgensen 99098268.

Informasjon om besøk ved Dyrøy Omsorgssenter:
Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak. Dette er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen. 

Ta kontakt med personalet ved aktuell avdeling for å avtale gjennomføring av besøk.

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet - covid-19-forskriften.