Prøvesvar oppdatert pr. 20/1-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

208

207

1

2

Ibestad

340

329

1

11

Lavangen

240

237

0

3

Salangen

570

566

1

4

Totalt       

1358

1339

1

19

Nytt

Regjeringen avholdt pressekonferanse 18. Januar og viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføres ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

Dyrøy kommune følger de nye nasjonale anbefalingene og reglene (lovpålagte i forskriftsform).

Du kan lese mer om tiltakene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm-18.1/id2828908/

For Dyrøy kommune innebærer dette:

 • Idrettshallen ble åpnet onsdag 20. januar. Antallsbegrensninger gjelder jf. nasjonale regler i lenken. NB! Åpningen gjelder for barn og unge under 20 år. Gjeldende smittevernregler videreføres. 
 • Kulturskolen og ungdomsklubben gjenopptar sine aktiviteter.
 • Ved Dyrøy omsorgssenter kan pasienter motta besøk etter avtale med avdelingen.

For lag, foreninger og næringsliv:

 • Skjenkeforbud av alkohol på serveringssteder er opphevet av stortinget på tvers av anbefalingen fra regjeringen, og nå avgrenset til skjenkestopp ved midnatt.  Alle antallsbegrensninger gjelder imidlertid.
 • Alle arrangementer må fremdeles følge de nasjonale reglene jf. lenke over.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Karantene

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Testing

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Ta kontakt med legekontoret i Dyrøy og Sørreisa i åpningstiden fra kl 08:30, telefon: 778 75 100(Sørreisa)/77189250(Dyrøy). Testing foregår fra kl. 12:30 ved frivilligsentralen i Sørreisa.

Plikt for innreisende til Norge å teste seg – innen 24 timer!

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres innen 24 timer fra grensepassering, og da enten ved grensen/flyplassen eller ved ankomst kommune. 

Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger evt. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft. Reisende registreres ved grensepassering, og kommunen får oversikt over de som har destinasjon til Dyrøy. Det vil ved test innen 24 timer bli brukt PCR test.

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Det kan ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri. 

Vaksinering i Dyrøy

Vaksinering gjennomføres ukentlig etter nasjonale føringer for prioriterte grupper. Per 20.1.21 er det gitt 21 vaksiner. Vaksinering vil fortsette i takt med at vi mottar vaksiner til kommunen. Innbyggere vil bli kontaktet personlig når deres tur i køen nærmer seg. Det er ikke nødvendig for innbyggere som er folkeregistrert i kommunen å kontakte oss for vaksinering.

Vaksinering av personer med midlertidig opphold i Dyrøy: Personer som ikke er folkeregistrert eller som ikke har fastlege i kommunen (Sørreisa og Dyrøy legekontor) og som har underliggende sykdommer og er definert til å være i risikogruppen for covid-19, bes registrere seg ved hjelp av dette skjemaet. Helsepersonell vil ta kontakt med den enkelte for å kartlegge og gjøre avtale om vaksinering.

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Dyrøy; ma,on,fre

Sørreisa

771 89 250

778 75 100

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

 

116117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

Dyrøy omsorgssenter

Avtale besøk for pårørende

Døgnåpen 46 54 05 15

Rosestua: 92 01 48 38

Nordstua: 46 74 81 15

Ny omsbo: 47 48 14 16

 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Hjemmetjenesten: 

 

Ordinær arbeidstid

46 74 98 40

 

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

 

Kriseledelsen i Dyrøy